Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 

18 wiersze
356 B

kind: pipeline
name: default
steps:
- name: testing
image: python
commands:
- pip install -r requirements.txt
- pytest --doctest-modules ./mapytex/
- name: Publish
image: plugins/pypi
settings:
username:
from_secret: pypi_username
password:
from_secret: pypi_password
when:
event: tag