25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 

18 satır
356 B

kind: pipeline
name: default
steps:
- name: testing
image: python
commands:
- pip install -r requirements.txt
- pytest --doctest-modules ./mapytex/
- name: Publish
image: plugins/pypi
settings:
username:
from_secret: pypi_username
password:
from_secret: pypi_password
when:
event: tag