Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 

26 wiersze
436 B

appdirs==1.4.3
atomicwrites==1.2.1
attrs==18.2.0
backcall==0.1.0
decorator==4.3.0
ipython==7.1.1
ipython-genutils==0.2.0
jedi==0.13.1
more-itertools==4.3.0
multipledispatch==0.6.0
packaging==18.0
parso==0.3.1
pexpect==4.6.0
pickleshare==0.7.5
pluggy==0.8.0
prompt-toolkit==2.0.7
ptyprocess==0.6.0
py==1.7.0
Pygments==2.2.0
pyparsing==2.3.0
pytest==3.10.1
simplegeneric==0.8.1
six==1.11.0
tabulate==0.8.2
traitlets==4.3.2
wcwidth==0.1.7